Rebasing

€ 112- € 187

Na verloop van tijd slinkt uw kaak en gaat de prothese loszitten. Dan is het tijd om de prothese te laten rebasen (opvullen). De tandarts maakt een afdruk van de prothese, waarna wij een laag in de prothese persen, zodat deze weer aansluit op de kaak. De prothese is te ruim als er voedsel onder komt bij het eten, of als de prothese breekt.

Honorarium tandarts:
P01/P51 Opvullen partieel  kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12

techniekkosten      totaal
      € 72.10         € 112.22

Honorarium tandarts:
P02/P52 Opvullen volledig of partieel kunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97

techniekkosten      totaal
      € 101          € 186.97

De koerier Wij halen en brengen uw werk!