Klikgebit / prothese op implantaten

€ 1.600 - € 2.150

Wilt u een klikgebit?

Voordat een klikgebit geplaatst kan worden, moeten eerst implantaten in uw kaak worden aangebracht. Het klikgebit wordt aan deze implantaten vastgemaakt. In de meeste gevallen zijn slechts twee implantaten in de onderkaak nodig. In de bovenkaak kan doorgaans volstaan worden met vier implantaten, maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid bot in uw bovenkaak. Wanneer de implantaten in uw kaak geplaatst zijn en voldoende in de kaak zijn vastgegroeid (dit kan een aantal maanden duren), kan het klikgebit worden bevestigd. 

 

Dit gaat met behulp van 'drukknopjes' of een staafje (steg). Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor het onderhoud van een stegprothese lager uitvallen en dat een stegprothese comfortabeler is dan een prothese op knopjes (de zogenoemde locators of dalbo-oplossing).

Een volledige onder- en bovenprothese met een steg op twee implantaten kost ongeveer € 2.150,-
Idem, maar dan op vier implantaten, kost € 3.100,-.
Een volledige onder- en bovenprothese, waarvan de onderprothese met twee drukknoppen op twee implantaten, kost € 1.600,-.
Implantaten van wie?

De prijs is in hoge mate afhankelijk van het aantal implantaten en welk systeem gebruikt wordt. De prijsverschillen tussen de merken zijn aanzienlijk. In verband met eventuele garantie en naleveringen op de lange termijn is het belangrijk dat u voor een wat grotere fabrikant kiest die al langer bestaat.

Vergoeding verzekering

De verzekering vergoedt vanuit de basisverzekering (!) een groot gedeelte van de kosten. Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt, dan zijn dat bijkomende kosten voor deze behandeling. Uw tandarts kan voor u toestemming vragen aan uw verzekeraar voor deze behandeling. Wij maken dan een offerte voor het maken van de prothese en de behandelaar voor de overige kosten.

Eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 veranderde de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2019 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%.

Een nieuw klikgebit? 

Als u al een klikgebit heeft, kunt u dit altijd vernieuwen. U behoudt dan uw steg of drukknoppen in de mond en daarop wordt een nieuwe prothese gemaakt met hierin nieuwe klikmaterialen.
Bij twee implantaten kost dat ongeveer € 900,- per kaak, afhankelijk van welke implantaten u heeft.

De koerier Wij halen en brengen uw werk!