Brug

€ 1615 - € 2000

Een brug is een door de tandarts met cement vastgezette vervanging van een missend element. De tandarts slijpt de naastgelegen elementen waar de brug op geplaatst wordt. Een brug bestaat uit drie of meer delen.
Ook een brug kan, net als een kroon, gemaakt worden van hoogedelgoud, een spaarlegering, of van Cercon: zirkoniumoxide.
Cercon HT is speciaal ontwikkelt voor mensen die klemmen/knarsen/bruxeren of dit materiaal op hun implantaten wensen te hebben. Het is harder en kan in volledig Cercon HT gemaakt worden en ziet eruit als een gewone kroon.
Het gewicht is geschat en we hanteren de goudkoers van januari 2019.

Honorarium tandarts:
R24 Kroon € 252.17
R40 Eerste brugtussendeel € 171.94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85.87

Tandartshonorarium R40 € 171.94
Tandartshonorarium R24 2 maal € 504.34
Totaal € 676.28

Driedelige brug goud met opgebakken porselein € 654.20
Kosten goud bij geschat goudgewicht 10 gram    € 550,-
Tandarts  € 676.28
Totaal  € 1.880.48

Driedelige brug spaarlegering € 654.20
Kosten goud bij geschat goudgewicht 10 gram € 670
Tandarts  €676.28
Totaal €2000.48

Cercon (zirkoniumoxide) driedelige brug  € 939.20
Tandarts  € 676.28
Totaal     €1.615.48

De koerier Wij halen en brengen uw werk!