Brug op implantaten

€ 4.500

U kunt grote gaten in uw mond ook opvullen door twee implantaten te laten plaatsen en daarop een brug te laten maken. Als deze brug door uw tandarts gecementeerd wordt, heeft u dezelfde kosten en constructie als bij een normale brug.

Er komen daar wel implantaatkosten bij. Houdt u rekening met € 1.000 per implantaat.
Als het implantaat verschroefd moet worden, zijn er additionele kosten voor de implantaatonderdelen en voor de techniek. Deze zijn zo systeemafhankelijk dat u het beste om een offerte kunt vragen. 

De koerier Wij halen en brengen uw werk!