Nieuwe scanner 3shape in gebruik.

15 augustus 2015

3Shape laat u excelleren

Geuzebroek heeft de 3Shape D900L scanner aangeschaft. Hiermee wordt de leidende 3Shape scanner technologie gecombineerd met de apparatuur en materiaalvoordelen van onze Dentsply Cercon frees machine.

Met een 3Shape scanner beschikken wij over één van de meest gerenommeerde scansystemen in de markt. Stomppreparaties, wax-ups en modelsegmenten scant 3Shape met de hoogst mogelijke precisie. Tot 4 camera’s en een 3-assig systeem zorgen voor het effectief scannen van stompen, inlays en ondersnijdingen.

DentalDesigner

3Shape DentalDesigner is een veelzijdige CAD-software waarmee wij een breed scala aan tandheelkundige restauraties ontwerpen tot en met 16 delen. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Kroon en brugwerk (ook vol-anatomisch), inlays, onlays, inlaybruggen, veneers, kronen, overpers kronen, wortelstift kapjes en telescoop constructies
  • Onbegrensde design vrijheid
  • Dynamische virtuele articulatie
  • Attachments
  • Tandspiegeling
  • Simultaan designen boven en onderkaak
  • Virtuele preparatie
  • Produceert custom abutments, implantaatgedragen steggen en bruggen, modelconstructies en uitneembare frames
  • Kauwoppervlak vormgeven op basis van voorgedefinieerde modellen

Vervaardiging

Wij kunnen dus blijvend uw werkstukken zelf vervaardigen op onze Cercon freesmachine in o.a. Celtra glaskeramiek, Cercon (ht) zirkoonoxide, was en PMMA.  Zo blijft de hoge kwaliteit van uw onderstructuur gegarandeerd.

Minister haalt tariefstelling mondzorg weg bij NZa

9 april 2015

DEN HAAG – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal niet langer het beleid over de bekostiging van de zorg bepalen; dit wordt een taak van het ministerie van VWS. De NZa zal het beleid alleen nog uitvoeren en toezien op de naleving ervan. Dat voornemen heeft minister Edith Schippers in een Kamerbrief uitgesproken, volgend op een negatief rapport over het functioneren van de zorgautoriteit. De nieuwe taakverdeling zal uiterlijk per 1 januari 2017 ingaan. In het rapport werd tevens geadviseerd te stoppen met het reguleren van tarieven voor niet-verzekerde zorg. Krijgen tandartsen hun vrije tarieven terug?

Nadat NZa-medewerker en klokkenluider Arthur Gotlieb in 2014 een omvangrijk document over de misstanden bij de zorgautoriteit naar buiten bracht, stelde minister Schippers een onderzoek in. De commissie-Borstlap onderzocht het intern functioneren van de NZa en adviesbureau Andersson Elfers Felix (AEF) evalueerde de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de rol van de NZa daarin. Beide onderzoeksgroepen hebben inmiddels aanbevelingen opgesteld, hetgeen leidde tot de serie voorgenomen maatregelen van minister Schippers.

Door het ministerie de bekostiging van de zorg te laten vormgeven, wordt duidelijker welke instantie waarvoor verantwoordelijk is, aldus de minister in een brief aan de Eerste Kamer van 2 april jl. Het tegengaan van fouten en fraude in de zorg blijft dus een taak van de zorgautoriteit, evenals het toezien op het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars en op de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg. De toetsing van fusies en controle op aanmerkelijke marktmacht binnen de zorg komt bij de Autoriteit Consument en Markt te liggen, de instantie die deze zaken ook in andere sectoren controleert.

Tandartsen zullen de voorgenomen maatregelen van VWS als een steun in de rug beschouwen. De afgelopen jaren voerden zij, met de KNMT en ANT voorop, een felle strijd tegen de “vooringenomen” zorgautoriteit die, in de woorden van veel tandartsen, met het Kostenonderzoek Mondzorg “een tariefdaling erdoor wilde drukken.” Inderdaad besloot de NZa op basis van het kostenonderzoek vorig jaar tot een tariefdaling, die in de implantologie en orthodontie het sterkst wordt gevoeld. Of het samenwerken met een ministerie beter zal gaan dan met de NZa, is natuurlijk nog de vraag. In ieder geval liggen het vaststellen van tarieven en de controle op de naleving/uitvoering ervan dan niet langer bij dezelfde organisatie.

Adviesbureau AEF concludeerde in zijn rapport dat ‘tarief- en prestatieregulering van de niet-verzekerde zorg niet noodzakelijk is.’ Ook adviseerde AEF het verbod op vrije prestaties uit de Wet Marktordening Gezondheidszorg te heroverwegen om vrije prestaties en vrije tarieven mogelijk te maken. Hierdoor kunnen innovaties en maatwerk beter van de grond komen, menen de onderzoekers; dezelfde redenering die onder meer beroepsverenigingen KNMT en ANT al tijden maken. Hoewel AEF de voordelen van vrije tarieven ziet, is minister Schippers nog niet overtuigd. Zij zegt in de Kamerbrief toe deze aanbeveling ‘fasegewijs en aan de hand van deelmarktanalyses’ verder te gaan verkennen. Ongetwijfeld zullen de verschillende belangenorganisaties voor tandartsen proberen een actieve en sturende rol in deze verkenning te spelen om de weg naar vrije tarieven te versnellen.

by Marieke Epping/Ben Adriaanse Dental Tribune

De koerier Wij halen en brengen uw werk!